๏ มาดู ต้นไม้มงคล กัน!!

posted on 13 May 2010 03:16 by toonpcb

ขอบคุณสำหรับวันนี้ 13 พฤษภาคม 2553

"วันพืชมงคล"


พอ พูดถึง คำว่า มงคล แล้ว ก็ คิดถึง เหล่าต้นไม้ มงคล
ที่คน มักปลูกในบ้าน กัน
มามะ มาดูในสวนบ้านแมงก้างกันดีกว่า


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ต้นไม้มงคล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


1. ต้นแก้ว


ต้นแก้ว ปลูกแล้ว จะมีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. ต้นกระดังงา


ต้นกระดังงา ทำให้คนใน บ้านมีชื่อเสียง เป็นที่นับหน้าถือตา มีเงินทองลาภยศ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย ช่วยเสริม ด้านความรักให้ คู่รักให้ผูกพันมั