ขอบคุณสำหรับ
 
 
 
"ไม่ใช่คำด่า"
 
 
 
 
ฝนตก เขาวุ่นวาย กับ น้ำท่วม
 
 
 
แต่ บ้านพี
 
 
 
ต้อง เผชิญกับ
 
 
 
ปลวก!!!!!!!
 
 
 
 / รูปวาดพี กะ ปลวก /
 
 
 
 
 
 / รูปวาดพี กะ ปลวก /

หน้าตาประมาณนี้ ของจริง พีถ่ายไว้เอง กล้าคลิกเป่า

 / รูปวาดพี กะ ปลวก /

วงจรชีวิตปลวก : ของจริง + ภาพวาด
 
 
 
 
 / รูปวาดพี กะ ปลวก /
 
 
 
 / รูปวาดพี กะ ปลวก /
 
 
 
 
 
 
 / รูปวาดพี กะ ปลวก /